Prijzen en reserveren
Dit zijn onze stallingstarieven voor het jaar 2018: Soort object           Prijs per meter per jaar Vouwwagens/boten tot 1,60 m breed € 50,10 Vouwwagens breder dan 1,60 m of    hoger dan 1,40 m €  60,15 Caravans/boten t/m 2,20 m breed* €  60,15 Caravans/boten 2,21 t/m 2,30 m br.* €  63,95 Caravans/boten 2,31 t/m 2,40 m br.* €  67,80 Caravans/boten 2,41 t/m 2,50 m br.* €  71,10 Fietsendrager achterop + 25 cm Campers** €  77,80 Skibox per jaar (incl. 1 x halen/brengen)* €  25,50 Zomer/winterbanden per jaar €  25,50 De bedragen zijn inclusief btw en worden jaarlijks geïn- dexeerd. Let op: dissels worden ook meegemeten!
VEILIGE EN MODERNE STALLING VOOR CARAVANS, CAMPERS, BOTEN EN AANHANGERS
TOON VERGEER
De stalling Openingstijden Prijzen/reserveren Halen/brengen Contact + route
BEHEERDER
1.  Toelating en acceptatie van voertuigen tot de stallings-ruimte en alle handelingen zoals uitgifte en in ontvangst name van voertuigen geschieden uitsluitend door de beheerder. 2.  Uitsluitend de beheerder en zijn medewerkers hebben toegang tot de stallingsruimte. Betreding van de stallings-ruimte is te allen tijde op eigen risico. 3.  Tarieven voor het kalenderjaar 2018 vindt u in boven-staande tabel. 4.  De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd. De prijs is ongeacht het aantal keer dat u uw voertuig komt halen of brengen, met uitzonde-ring van auto’s en campers. 5.  Facturering wordt verzorgd door de stallingseigenaar. Betalingen dienen binnen de vermelde termijn op het aangegeven rekeningnummer te zijn bijgeschreven. Als de betaling niet binnen de termijn is ontvangen of er sprake is van een (gedeeltelijke) betaalachterstand is het niet meer mogelijk het gestalde voertuig op te halen, voordat de betaling is ontvangen. Als de betaling na het sturen van een herinnering nog niet is ontvangen kan de beheerder het gestalde voertuig uit de stalling verwijderen. De stallingseigenaar komt het recht van retentie toe voor al hetgeen hij van de eigenaar van het gestalde voertuig heeft te vorderen. Pas na ontvangst van de betaling heeft de eigenaar van het voertuig recht op een periode van stalling van 12 maanden. Voor vragen over uw factuur kunt u terecht bij de beheerder. 6.  Een stallingjaar loopt van 1 maart tot 1 maart. De eerste factuur is een deelnota vanaf startdatum tot 1 maart. Zonder opzegging vóór uiterlijk 1 februari wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend met 1 kalenderjaar verlengd. Om aanspraak te kunnen maken op een restitutie van reeds betaalde huur dient de eigenaar van het gestalde voertuig een opzegtermijn van 3 maanden te hanteren. U dient per e-mail op te zeggen. 7.  Zowel bij het ophalen als het brengen van uw voertuig dient u een afspraak te plannen via de website, zodat u op de opgegeven dag het schuifhek bij de stalling kunt openen met uw mobiele telefoon. De beheerder zorgt voor activering op de betreffende dag van het door u opgegeven 06-nummer. U dient tenminste 2 dagen voor het ophalen een afspraak te plannen en bij het brengen van uw voertuig dient u minimaal 1 dag aan te houden. In de winterperiode moeten afspraken 1 week van tevoren worden doorgegeven. Let op: nooit naar de stalling komen zonder een afspraak te maken! ALGEMENE VOORWAARDEN 8. Openingstijden zomerperiode (20 maart t/m 19 oktober):werkdagen: van 9.00 uur t/m 21.00 uurzaterdagen: van 9.00 uur t/m 19.00 uurOpeningstijden winterperiode (20 oktober t/m 19 maart):stalling gesloten. Als u uw voertuig wilt ophalen in de winterperiode dient u dat vóór 20 oktober door te geven aan de beheerder (dit in verband met de indeling van de stallingruimte). Bij later doorgeven van de data kunnen rangeerkosten in rekening worden gebracht.Als u een vouwwagen heeft dient u bij het terugbrengen aan te geven of u het voertuig in de winterperiode nog wilt ophalen. 9.  Op zondagen en alle nationale en christelijke feestdagen is de stalling gesloten. 10.  Gasflessen en brandstoffen dienen door de eigenaar te zijn verwijderd uit het gestalde voertuig alvorens het voertuig ter stalling wordt aangeboden. De eigenaar dient zelf zorg te dragen om vóór 1 november preventieve maatregelen tegen de vorstperiode te nemen (bijvoorbeeld het verwijderen van een boordaccu, aftappen van een toiletreservoir, boiler en waterreservoirs). 11.  De beheerder verplicht zich de gestalde voertuigen als een goed huisvader te beheren en voor de bewaring en het behoud ervan als een goed huisvader te zorgen. 12.  Noch de stallingseigenaar noch de beheerder is aan-sprakelijk voor schade aan gestalde voertuigen, tenzij kan worden aangetoond dat er sprake is van het opzettelijk veroorzaken van de schade. Voertuigen staan gestald op eigen risico. De eigenaar van het gestalde voertuig dient deze te verzekeren tegen de aansprakelijkheid voor schaden die daaraan of daarmee worden aangebracht tijdens de periode van stalling. De verzekeringsplicht vervalt na het beëindigen van het stallingcontract. 13.  Niet verzekerde risico’s kunnen nooit aan de beheerder of stallingeigenaar worden toegerekend. 14.  Het gebruik van een disselslot is toegestaan maar alleen als het object nog steeds kan worden aangehaakt met een kleine kogel (ongeveer half formaat van een standaard kogel). Alleen dan kan de beheerder uw object op een normale manier verplaatsen. Disselsloten die de kogelholte afsluiten zijn dus niet toegestaan. 2018 De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn op de Stalling Waddinxveen van toepassing.
CARAVANSTALLING TOON VERGEER
VOOR CARAVANS, CAMPERS, BOTEN EN VOUWWAGENS
CARAVANSTALLING TOON VERGEER
VOOR CARAVANS, CAMPERS, BOTEN EN VOUWWAGENS
AANMELDEN/RESERVEREN
(OPENT EEN NIEUWE PAGINA)
Onderhoud en algemene voorwaarden WIJ HEBBEN MOMENTEEL ALLEEN NOG PLAATS VOOR VOUWWAGENS, SKIBOXEN EN ZOMER/WINTERBANDEN
* Bij vermelding “vol”   kunt u op een wacht-  lijst worden geplaatst,  zodat u alsnog terecht  kunt zodra er ruimte  beschikbaar komt. * Omdat bij campers de  beheerder altijd aan-  wezig moet zijn bij  halen en brengen  wordt er vanaf de 2e  € 20 berekend per  keer halen. * Skibox meer dan één  keer per jaar ophalen:  € 8,- per extra keer.
(OPENT EEN NIEUWE PAGINA)
CARAVANSTALLING TOON VERGEER
CARAVANS • CAMPERS • BOTEN • VOUWWAGENS
CARAVANSTALLING TOON VERGEER
Openingstijden Prijzen/reserveren Halen/brengen Onderhoud Contact + route
Onderstaande tarieven gelden voor het jaar 2018. De bedragen zijn inclusief btw en worden jaarlijks geïndexeerd. Let op: dissels worden ook meegemeten.
AANMELDEN/RESERVEREN
(OPENT EEN NIEUWE PAGINA)
1.  Toelating en acceptatie van voertuigen tot de stallings-ruimte en alle handelingen zoals uitgifte en in ontvangst name van voertuigen geschieden uitsluitend door de beheerder. 2.  Uitsluitend de beheerder en zijn medewerkers hebben toegang tot de stallingsruimte. Betreding van de stallings-ruimte is te allen tijde op eigen risico. 3.  Tarieven voor het kalenderjaar 2018 vindt u in de boven-staande tabel. 4.  De genoemde prijzen zijn inclusief btw en worden jaar-lijks geïndexeerd. De prijs is ongeacht het aantal keer dat u uw voertuig komt halen of brengen, met uitzondering van campers. 5.  Facturering wordt verzorgd door de stallingseigenaar. Betalingen dienen binnen de vermelde termijn op het aangegeven rekeningnummer te zijn bijgeschreven. Als de betaling niet binnen de termijn is ontvangen of er sprake is van een (gedeeltelijke) betaalachterstand is het niet meer mogelijk het gestalde voertuig op te halen, voordat de betaling is ontvangen. Als de betaling na het sturen van een herinnering nog niet is ontvangen kan de beheerder het gestalde voertuig uit de stalling verwijderen. De stallings-eigenaar komt het recht van retentie toe voor al hetgeen hij van de eigenaar van het gestalde voertuig heeft te vorderen. Pas na ontvangst van de betaling heeft de eigenaar van het voertuig recht op een periode van stalling van 12 maanden. Voor vragen over uw factuur kunt u terecht bij de beheerder. 6.  Een stallingjaar loopt van 1 maart tot 1 maart. De eerste factuur is een deelnota vanaf startdatum tot 1 maart. Zonder opzegging vóór uiterlijk 1 februari wordt de over-eenkomst steeds stilzwijgend met 1 kalenderjaar verlengd. Om aanspraak te kunnen maken op een restitutie van reeds betaalde huur dient de eigenaar van het gestalde voertuig een opzegtermijn van 3 maanden te hanteren. U dient pere-mail op te zeggen. 7.  Zowel bij het ophalen als het brengen van uw voertuig dient u een afspraak te plannen via de website, zodat u op de opgegeven dag het schuifhek bij de stalling kunt openen met uw mobiele telefoon. De beheerder zorgt voor acti-vering op de betreffende dag van het door u opgegeven 06-nummer. U dient tenminste 2 dagen voor het ophalen een afspraak te plannen en bij het brengen van uw voertuig dient u minimaal 1 dag aan te houden. In de winterperiode moeten afspraken 1 week van tevoren worden doorge-geven. Let op: nooit naar de stalling komen zonder een afspraak te maken! 8. Openingstijden zomerperiode (20 maart - 19 oktober):   werkdagen: van 9.00 uur t/m 21.00 uur   zaterdagen: van 9.00 uur t/m 19.00 uur   Openingstijden winterperiode (20 oktober - 19 maart):   stalling gesloten Als u uw voertuig wilt ophalen in de winterperiode dient u dat vóór 20 oktober door te geven aan de beheerder (dit in verband met de indeling van de stallingruimte). Bij later doorgeven van de data kunnen rangeerkosten in rekening worden gebracht.Als u een vouwwagen heeft dient u bij het terugbrengen aan te geven of u het voertuig in de winterperiode nog wilt ophalen. 9.  Op zondagen en alle nationale en christeljike feestdagen is de stalling gesloten. 10.  Gasflessen en brandstoffen dienen door de eigenaar te zijn verwijderd uit het gestalde voertuig alvorens het voertuig ter stalling wordt aangeboden. De eigenaar dient zelf zorg te dragen om vóór 1 november preventieve maatregelen tegen de vorstperiode te nemen (bijvoorbeeld het verwijderen van een boordaccu, aftappen van een toiletreservoir, boiler en waterreservoirs). 11.  De beheerder verplicht zich de gestalde voertuigen als een goed huisvader te beheren en voor de bewaring en het behoud ervan als een goed huisvader te zorgen. 12.  Noch de stallingseigenaar noch de beheerder is aan-sprakelijk voor schade aan gestalde voertuigen, tenzij kan worden aangetoond dat er sprake is van het opzettelijk veroorzaken van de schade. Voertuigen staan gestald op eigen risico. De eigenaar van het gestalde voertuig dient deze te verzekeren tegen de aansprakelijkheid voor schaden die daaraan of daarmee worden aangebracht tijdens de periode van stalling. De verzekeringsplicht vervalt na het beëindigen van het stallingcontract. 13.  Niet verzekerde risico’s kunnen nooit aan de beheerder of stallingseigenaar worden toegerekend. 14.  Het gebruik van een disselslot is toegestaan maar alleen als het object nog steeds kan worden aangehaakt met een kleine kogel (ongeveer half formaat van een standaard kogel). Alleen dan kan de beheerder uw object op een veilige manier verplaatsen. Disselsloten die de kogelholte afsluiten zijn dus niet toegestaan.
ALGEMENE VOORWAARDEN
2018
De stalling * Omdat bij campers de beheerder altijd aanwezig moet zijn bij   zowel halen als brengen, wordt er vanaf de tweede keer € 20  berekend per keer halen.
Prijzen & reserveren
* Geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt wel op een wacht-  lijst geplaatst worden zodat u alsnog terecht kunt zodra er   ruimte beschikbaar komt.
Object                   Per meter per jaar Vouwwagen s en boten tot 1,60 m breed €  50,10 Vouwwagens breder dan 1,60 m of hoger     dan 1,40 m €  60,15 Caravans en boten tot 2,20 m breed* €  60,15 Caravans en boten 2,21 t/m 2,30 m breed*  €  63,95 Caravans en boten 2,31 t/m 2,40 m breed* €  67,80 Caravans en boten 2,41 t/m 2,50 m breed* €  71,10 Fietsenrek achterop + 25 cm Campers** €  77,80 Skibox per jaar (incl. 1x halen/brengen)* €  25,50 Zomer/winterbanden per jaar €  25,50
WIJ HEBBEN MOMENTEEL ALLEEN NOG PLAATS VOOR VOUWWAGENS, SKIBOXEN EN ZOMER/WINTERBANDEN! * Skibox meer dan 1x per jaar ophalen: € 8,- per extra keer.