Prijzen en reserveren Dit zijn onze stallingstarieven voor het jaar 2021: Soort object		     Per lengtemeter per jaar Vouwwagens tot 1,60 m breed of 1,40 hoog	€ 57,50Vouwwagens breder of hoger		€ 63,50Caravans en boten tot 2,20 m breed		€ 63,50Caravans en boten 2,20 tot 2,30 m breed		€ 67,50Caravans en boten 2,30 tot 2,40 m breed		€ 71,00Caravans en boten 2,40 t/m 2,50 m breed		€ 74,50Campers		€ 95,00Fietsendrager achterop 		+ 25 cmSkibox per jaar (incl. 1 x halen/brengen)*		€ 31,00De bedragen zijn inclusief btw en worden jaarlijks geïn-dexeerd. Let op: dissels worden ook meegemeten!
VEILIGE EN MODERNE STALLING VOOR CARAVANS, CAMPERS, BOTEN EN AANHANGERS
TOON VERGEER De stalling Openingstijden Prijzen/reserveren Halen/brengen Contact + route BEHEERDER 1. Toelating en acceptatie van objecten tot de stallingsruimte en alle handelingen (zoals uitgifte en in ontvangst name van objecten) geschieden uitsluitend door de beheerder en zijn medewerkers. 2. Uitsluitend de eigenaar, de beheerder en zijn medewerkers hebben toegang tot de stallingsruimte. Betreding van het stallingsterrein is altijd op eigen risico. 3. De actuele prijzen voor stalling van uw object staan vermeld op de website van Stalling Waddinxveen. 4. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd. De prijs is ongeacht het aantal keer dat u uw object komt halen of brengen, met uitzondering van campers. Bij campers wordt er vanaf de tweede keer ophalen in één stallingsjaar een extra vergoeding per keer gevraagd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website. 5. Facturering wordt verzorgd door de eigenaar van de stalling. Betalingen dienen binnen de vermelde termijn op het aangegeven rekeningnummer te zijn bijgeschreven. Als de betaling niet binnen de termijn is ontvangen, of er sprake is van een (gedeeltelijke) betalingsachterstand, is het niet mogelijk het gestalde object op te halen, voordat de betaling is ontvangen. Als de betaling na het sturen van een herinnering nog niet is ontvangen kan de beheerder het gestalde object uit de stalling verwijderen. De eigenaar van de stalling komt het recht van retentie toe voor het bedrag dat hij van u heeft te vorderen. Pas na ontvangst van de betaling heeft u recht op stalling voor één stallingsjaar. Voor vragen over uw factuur kunt u terecht bij de beheerder. 6. Een stallingsjaar loopt van 1 maart tot 1 maart. De eerste factuur kan een deelnota zijn vanaf startdatum tot 1 maart. Vervolgens ontvangt u een factuur voor één stallingsjaar. Bij opzegging van het contract geldt er altijd een opzegtermijn van drie maanden. Bij opzegging gedurende het stallingsjaar heeft u recht op restitutie van de reeds betaalde factuur met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Het resterende bedrag wordt gecrediteerd. U dient per e-mail op te zeggen. 7. Zowel bij het ophalen als het brengen van uw object dient u een afspraak te plannen via de website, zodat u op de opgegeven dag de elektrische schuifpoort bij de stalling kunt openen met uw mobiele telefoon. De beheerder zorgt op de betreffende dag voor activering van het door u opgegeven 06-nummer. U dient tenminste twee dagen voor het ophalen een afspraak te plannen en bij het brengen van uw object dient u minimaal één dag aan te houden. In de winterperiode moeten afspraken één week van tevoren worden doorgegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 8. Openingstijden zomerperiode (20 maart t/m herfstvak.):   Werkdagen: van 9.00 uur t/m 21.00 uur   Zaterdagen: van 9.00 uur t/m 19.00 uur In de winterperiode (einde herfstvakantie t/m 19 maart) is de stalling gesloten.Als u uw object wilt ophalen in de winterperiode dient u dat vóór 20 oktober door te geven aan de beheerder (dit in verband met de indeling van de stallingsruimte). Bij later doorgeven van de data worden rangeerkosten in rekening gebracht. 9. Op zondagen en alle nationale en christelijke feestdagen is de stalling gesloten. 10. Gasflessen en brandstoffen dienen door u te zijn verwijderd uit het te stallen object voordat het object bij de stalling wordt neergezet. U dient er zelf voor te zorgen dat er vóór 20 oktober preventieve maatregelen zijn genomen tegen de vorstperiode (bijvoorbeeld het verwijderen van een boordaccu, aftappen van een toiletreservoir, boiler en waterreservoirs). 11. De beheerder dient de objecten met zorg te verplaatsen en als een goed huisvader de gestalde objecten te beheren. Ook dient de beheerder goed te zorgen voor de bewaring en het behoud van de gestalde objecten. 12. Noch de eigenaar van de stalling noch de beheerder is aansprakelijk voor alle soorten schade die zou kunnen ontstaan aan uw object nadat deze door u bij de stalling is neergezet, ongeacht de oorzaak, tenzij kan worden aangetoond dat er sprake is van het opzettelijk veroorzaken van de schade. 13. Objecten staan gestald op eigen risico. U dient deze te verzekeren tegen de aansprakelijkheid voor schades die daaraan of daarmee kunnen worden aangebracht tijdens de periode van stalling. De verzekeringsplicht vervalt na het beëindigen van het contract. 14. Niet verzekerde risico’s kunnen nooit aan de beheerder of aan de eigenaar van de stalling worden toegerekend. 15. Het gebruik van een disselslot is toegestaan maar alleen als het object nog steeds kan worden aangehaakt met een kleine kogel (ongeveer half formaat van een standaard kogel). Alleen dan kan de beheerder uw object op een normale manier verplaatsen. Disselsloten die de kogelholte afsluiten zijn dus niet toegestaan. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn op de Stalling Waddinxveen van toepassing.
VOOR CARAVANS, CAMPERS, BOTEN EN VOUWWAGENS
AANMELDEN/RESERVEREN (OPENT EEN NIEUWE PAGINA) Onderhoud en algemene voorwaarden Wij stallen geenauto’s. Ook is ermomenteel geenplaats meervoor campers.U kunt zich welop een wachtlijstlaten plaatsen.
* Skibox meer dan één  keer per jaar ophalen:  € 8,- per extra keer.
CARAVANS • CAMPERS • BOTEN • VOUWWAGENS
Openingstijden Prijzen/reserveren Halen/brengen Onderhoud Contact + route Onderstaande tarieven gelden voor het jaar 2021. De bedragen zijn inclusief btw en worden jaarlijks geïndexeerd. Let op: dissels worden ook meegemeten. AANMELDEN/RESERVEREN (OPENT EEN NIEUWE PAGINA) 1. Toelating en acceptatie van objecten tot de stallings-ruimte en alle handelingen (zoals uitgifte en in ontvangst name van objecten) geschieden uitsluitend door de beheerder en zijn medewerkers. 2. Uitsluitend de eigenaar, de beheerder en zijn medewer-kers hebben toegang tot de stallingsruimte. Betreding van het stallingsterrein is altijd op eigen risico. 3. De actuele prijzen voor stalling van uw object staan vermeld op de website van Stalling Waddinxveen. 4. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd. De prijs is ongeacht het aantal keer dat u uw object komt halen of brengen, met uitzondering van campers. Bij campers wordt er vanaf de tweede keer ophalen in één stallingsjaar een extra vergoeding per keer gevraagd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website. 5. Facturering wordt verzorgd door de eigenaar van de stalling. Betalingen dienen binnen de vermelde termijn op het aangegeven rekeningnummer te zijn bijgeschreven. Als de betaling niet binnen de termijn is ontvangen, of er sprake is van een (gedeeltelijke) betalingsachterstand, is het niet mogelijk het gestalde object op te halen, voordat de betaling is ontvangen. Als de betaling na het sturen van een herinnering nog niet is ontvangen kan de beheerder het gestalde object uit de stalling verwijderen. De eigenaar van de stalling komt het recht van retentie toe voor het bedrag dat hij van u heeft te vorderen. Pas na ontvangst van de betaling heeft u recht op stalling voor één stallingsjaar. Voor vragen over uw factuur kunt u terecht bij de beheerder. 6. Een stallingsjaar loopt van 1 maart tot 1 maart. De eerste factuur kan een deelnota zijn vanaf startdatum tot 1 maart. Vervolgens ontvangt u een factuur voor één stallingsjaar. Bij opzegging van het contract geldt er altijd een opzegtermijn van drie maanden. Bij opzegging gedurende het stallingsjaar heeft u recht op restitutie van de reeds betaalde factuur met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Het resterende bedrag wordt gecrediteerd. U dient per e-mail op te zeggen. 7. Zowel bij het ophalen als het brengen van uw object dient u een afspraak te plannen via de website, zodat u op de opgegeven dag de elektrische schuifpoort bij de stalling kunt openen met uw mobiele telefoon. De beheerder zorgt op de betreffende dag voor activering van het door u opgegeven 06-nummer. U dient tenminste 2 dagen voor het ophalen een afspraak te plannen en bij het brengen van uw object dient u minimaal één dag aan te houden. In de winterperiode moeten afspraken één week van tevoren worden doorgegeven. 8. Openingstijden zomerperiode (20 maart t/m herfstvak.):   Werkdagen: van 9.00 uur t/m 21.00 uur   Zaterdagen: van 9.00 uur t/m 19.00 uur In de winterperiode (einde herfstvakantie t/m 19 maart) is de stalling gesloten.Als u uw object wilt ophalen in de winterperiode dient u dat vóór 20 oktober door te geven aan de beheerder (dit in verband met de indeling van de stallingsruimte). Bij later doorgeven van de data worden rangeerkosten in rekening gebracht. 9. Op zondagen en alle nationale en christelijke feestdagen is de stalling altijd gesloten. 10. Gasflessen en brandstoffen dienen door u te zijn verwijderd uit het te stallen object voordat het object bij de stalling wordt neergezet. U dient er zelf voor te zorgen dat er vóór 20 oktober preventieve maatregelen zijn genomen tegen de vorstperiode (bijvoorbeeld het verwijderen van een boordaccu, aftappen van een toiletreservoir, boiler en waterreservoirs). 11. De beheerder dient de objecten met zorg te verplaatsen en als een goed huisvader de gestalde objecten te beheren. Ook dient de beheerder goed te zorgen voor de bewaring en het behoud van de gestalde objecten. 12. Noch de eigenaar van de stalling noch de beheerder is aansprakelijk voor alle soorten schade die zou kunnen ontstaan aan uw object nadat deze door u bij de stalling is neergezet, ongeacht de oorzaak, tenzij kan worden aangetoond dat er sprake is van het opzettelijk veroorzaken van de schade. 13. Objecten staan gestald op eigen risico. U dient deze te verzekeren tegen de aansprakelijkheid voor schades die daaraan of daarmee kunnen worden aangebracht tijdens de periode van stalling. De verzekeringsplicht vervalt na het beëindigen van het contract. 14. Niet verzekerde risico’s kunnen nooit aan de beheerder of aan de eigenaar van de stalling worden toegerekend. 15. Het gebruik van een disselslot is toegestaan maar alleen als het object nog steeds kan worden aangehaakt met een kleine kogel (ongeveer half formaat van een standaard kogel). Alleen dan kan de beheerder uw object op een normale manier verplaatsen. Disselsloten die de kogelholte afsluiten zijn dus niet toegestaan. ALGEMENE VOORWAARDEN De stalling en algemene voorwaarden Prijzen & reserveren
Object	   			    Per lengtemeter per jaar Vouwwagen	s tot 1,60 m breed / 1,40 hoog	€ 57,50Vouwwagens breder of hoger				€ 63,50Caravans en boten tot 2,20 m breed			€ 63,50Caravans en boten 2,20 tot 2,30 m breed 	€ 67,50Caravans en boten 2,30 tot 2,40 m breed	€ 71,00Caravans en boten 2,40 t/m 2,50 m breed	€ 74,50Campers									€ 95,00Fietsenrek achterop 						+ 25 cmSkibox per jaar (incl. 1x halen/brengen)*		€ 31,00 WIJ STALLEN GEEN AUTO’S.OOK ZIJN ER MOMENTEEL GEEN PLAATSEN MEER VOOR CAMPERS. * Skibox meer dan 1x per jaar ophalen: € 8,- per extra keer.